آنچه در مورد کاشت ریش تهران باید بدانید

کاشت ریش تهران

کاشت ریش تهران ، پوست وسیع ترین عضو بدن است و ساختار نسبتا پیچیده ای دارد. چهار عامل مختلف که بر روی پوست تاثیر می گذارند عبارتند از :وراثت ،محیط،سن و عامل مراقبت. پوست خوب ،نرم، لطیف و بدون لکه و آسیب است و رنگ آن یکنواخت می باشد .پوست علاوه بر آنکه به عنوان […]